۱۳۹۹/۱۱/۷

اجرای تئاتر با بازیگر تخیلی

جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر

۱۳۹۹/۱۱/۶

تبدیل حرمسرای شاه به گاراژ

جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر