همه اجراها در حال اجرا اجرای آینده
سالن استاد ناظرزاده سالن استاد سمندریان
 • لوله

  لوله

  لوله

  ن و ک :علیرضا اجلی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۰ مهر تا ۲۱ آبان
  • ۴۵,۰۰۰ تومان
  اطلاعات بیشتر

اخبار تماشاخانه