عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/61402_mohakat.ghabr_image.2d42c6.jpeg

  محاکات قبر

  محاکات قبر

  ن و ک :فرزاد امینی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۰۴ تا ۲۱ مهر
  • ساعت اجرا: ۲۰:۱۵
  • ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/19627_aroosikhon4_image.2d42c6.jpeg

  عروسی خون

  عروسی خون

  کارگردان: قطب الدین صادقی
  نویسنده: فدریکو گارسیا لورکا
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۰۴ مهر تا ۱۰ آبان
  • ساعت اجرا: ۲۰:۰۰
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/66954_btb-500-700.2d42c6.jpg

  تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

  تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

  کارگردان: کیومرث مرادی
  نویسنده: سجاد افشاریان
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۰۹ تا ۳۰ مهر
  • ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
  • ۲۰۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/87427_image_6487327%282%29.2d42c6.jpg

  چه

  ن و ک :مهران رنج‌بر
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۰۹ مهر تا ۱۰ آبان
  • ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
  • ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه