عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/82581_3.2d42c6.jpg

  معرکه در معرکه

  معرکه در معرکه

  کارگردان: سیاوش طهمورث
  نویسنده: داود میرباقری
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۵ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت
  • ساعت اجرا: ۲۰:۱۵
  • ۲۲۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه