میزبانی تماشاخانه ایرانشهر از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

میزبانی تماشاخانه ایرانشهر از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

 

تماشاخانه ایرانشهر با دو سالن دکتر ناظر زاده کرمانی و استاد سمندریان از روز دوشنبه 22 بهمن تا 3 اسفندماه میزبان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر است.


1397/11/23