عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/14829_khoshdelan_image.2d42c6.jpeg

  خوشدلان

  خوشدلان

  کارگردان: پریزاد سیف
  نویسنده: سعید پورصمیمی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر
  • ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
  • ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/94454_img-20230525-wa0012.2d42c6.jpg

  ۶۵۷

  کارگردان: شهرام گیل‌آبادی
  نویسنده: شهرام گیل‌آبادی، محمد چرم‌شیر
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۰۸ خرداد تا ۰۸ تیر
  • ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  • ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/71979_img_3686.2d42c6.jpeg

  این‌جا پنجره‌ای باز مانده است

  این‌جا پنجره‌ای باز مانده است

  ن و ک :ندا شاهرخی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر
  • ساعت اجرا: ۲۱:۱۵
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/94870_otolsoron4_image.2d42c6.jpeg

  اتول سورون طهران الف ۱

  اتول سورون طهران الف ۱

  کارگردان: شهروز دل افکار
  نویسنده: باقر سروش
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر
  • ساعت اجرا: ۱۸:۴۵
  • ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه