عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/94234_blur_image.4ac18b.jpeg

  تاری

  کارگردان: محمد برهمنی
  نویسنده: پویا صادقی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۳ تیر تا ۲۴ مرداد
  • ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/31230_democracy.hamberger_image.4ac18b.jpeg

  دموکراسی با طعم همبرگر

  دموکراسی با طعم همبرگر

  ن و ک :حامد شفیع خواه
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • از ۱۴ تیر
  • ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
  • ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/37886_photo_2024-06-30_16-54-51.4ac18b.jpg

  جیب‌هایی پر از نان

  جیب‌هایی پر از نان


  نویسنده: ماتیی ویسنی یک
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۵ تیر تا ۲۴ مرداد
  • ساعت اجرا: ۲۱:۱۵
  • ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/84041_kinglear4_image.4ac18b.jpeg

  شاه لیر

  شاه لیر

  کارگردان: کاوه مهدوی
  نویسنده: ویلیام شکسپیر، کاوه مهدوی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۵ تیر تا ۲۴ مرداد
  • ساعت اجرا: ۱۸:۴۵
  • ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه